אוצר היראה מחלוקת וניצחון לז

הצדיק האמת בחינת משה, כל כוחו אינו אלא בפיו.

נקודה למחשבה:
כמה פעמים חשבת לעצמך:
"לי אין בכלל כוח מול…"
אבל ופה מגיע האבל הגדול,
אומר רבינו דע וזכור שכל דיבור מפיך יכול לשנות מציאות!
אז הבה נבחר להיות מליצי יושר על כל ישראל נחפש כל העת לראות את החסדים שעושים ולשבח אותם.

העצה:
אתה רוצה להיות שליח השם גדול:
בין העברת ביקורת על פעולת חברך ובין שתיקה – בחר שתיקה.
בין חיזוק חיובי ושתיקה – בחר בחיזוק!

« הפוסט הקודם