בראשית פרק ב, יח

ויאמר ה' אלקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו

נקודה למחשבה:
אומר הרב אליהו גודלבסקי, בדור שלנו כולנו אנוסים גמורים!
ואוסיף, רשע היצר הרע מתגלה כשבא ומקטרג עליך אחרי שהוא מסית אותך לעבירה.

אנו הנמצאים בים סוער של פיתויים,
בעצם כל מצווה שתעשה זה סוג של נס…
שלמרות הכל אתה מוצא זמן לתפילה ומעשים טובים…

מפיץ אור או מדבר באהבה אל החבר או השם יתברך… טובלים אותנו בבוץ,

האם נראה לך שהקב"ה יבדוק את נקודות הבוץ שעליך או יבחן את הנקודות שבהן הצלחת להישאר נקי… ולו לרגע קט?
המאבק שלנו הוא לא על ניצחון סופי אלא כמה שניות /דקות /ימים /שנים אנו מצליחים לקום ולהתחיל מחדש.

העצה:
בחיים הכל עניין של בחירה להיות לעזר:
למי שהולך נגדך או לעזור לך.

אשריך בכל פעם שבוחר אתה להיות לצידו של יקיריך.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »