דברים פרק י, יז

הָאֵל הַגָדֹול הַגִּיבֹּור וְהַנּוֹרָא

נקודה למחשבה:
מדוע נוספה המילה נורא למשפט,האם למען להרחיק אותנו מפחד העונש ומפחד הקב"ה שהוא כביכול "דוב שחור ומפחיד"? ממש לא! אלא נועד להראות לך כמה אתה יקר!

הרם ילד אמור לפחד מאביו שהוא אלוף עולם בהאבקות? לא! כי אנו סומכים שהוא אוהב אותנו וכל העוצמה תנותב להגנה עלינו ולא כנגדנו.

והקב"ה שהוא הרבה יותר רחמן מכל אדם… מה נראה לך, בגלל היצר הרע שהוא ברא אשר מפיל אותנו על ימין ועל שמאל, הוא יפגע בך? לא אח יקר הכל נועד להמחיש לך כמה אתה יקר ונשמתך עצומה… עובדה בכל פעם שעובר עליך משהו רע אתה מרגיש לא טוב עם זה!

העצה:
אין אדם מושלם, אבל גם בכל אדם יש טוב. בכל אחד יש תחום שבו הוא גדול, בתחום שבו הוא גיבור ותחום בו הוא נורא… אבל כאשר נעלה לרמת משפחה… השונות מביאה לשלמות כי האחד משלים את השני.

אשרי מי שמצליח להניע את כל החברים/בני משפחה לפעול עם התכונות החזקות שלהם! ואשרי מי שמקבל את העובדה שגם אני לא מושלם ומותר לי לקבל מהאחר.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »