דברים פרק כט, כח

הנסתרת ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם

נקודה למחשבה:
המקסימום שאנ יכולים לעשות בפתחו של יום … זה לתכנן, אבל מה יצא … איננו יכולים לשלוט. מאת השם קורה הכל והכל לטובתך!

נכון שקל להבין את הטוב שאנו מקבלים ולומר תודה לאבא, אבל את "הרע" את ההתקלות וההפתעות הלא נעימות … אם רק נקבל אותם בהכנעה ובשמחה … יתגלה בהמשך גם לך וגם לבניך את הטובה שצמחה לך מזה.

כי הכל הוא רק לזכות אותך לשמוח במה שאתה, להתחבר אל הטוב שבך למען תעשה את התורה/תפילה/מעשים טובים מעומק הלב וחיוך על הפנים.

העצה:
מתי שסדר הדברים משתבש הכי קל לחפש אשמים, הכי נכון זה לחפש את הטוב שצומח מזה.

לכן אם הילד מסרב לשיעורים/הבעל מסרב לפגישה וכן הלאה … הסבר לו את הטוב שאתה רואה בתכנון שלך… אבל שמור מכל משמר על השלום בינכם.

את הבניין שבונים בשנים קל להרוס בדקות … לכן אם אנו עצבניים: אל תהרוס ואל תבנה… נשום עמוק וחייך.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »