דברים פרק לב, ד

הצור תמים פועלו

נקודה למחשבה:
השם יתברך בתוך ההתרעות וה"נו נו נו" מחביא תחבולות ישועות והעצות!
גם אם אתה מתנהג כרשע … בטל את אחד מהתנאים חושך/ידמו ותזכה!
מול החושך אפשר להכניס אור: לעסוק בתורה, תפילה ומעשים טובים, נר קטן יכניס אור גדול!
למילה ידמו שני פירושים: ימותו/ישתקו
כלומר הרשעים שותקים בחושך אבל אם תרצה להיות צדיק… אל תשתוק, דבר אל השם ותזכה!

העצה:
כאשר אתה פונה לענות לשאלת ילדך/אישתך/בעלך חשוב שזה עתה הינך נמצא בפגישה גורלית בחיך שכל מילה שתאמר משפיעה!

אל תתלבט לתת מחמאה "קטנה"… וזכור שגם כפית סוכר מורכבת מאוסף של גרגירי סוכר קטנים.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »