השתפכות הנפש אות ה

עוד שמעתי בשמו שאמר לענין מעלת השיחה בינו לבין קונו.כי על תפלות ותחנות ובקשות הסדורות מכבר כבר יודעים מהם כל המחבלים והמקטרגים והם אורבים על הדרכים של א-לו התפלות.מחמת שיודעים מהם מכבר, כמו למשל על הדרך הכבושה הידוע ומפרסם לכל.שם אורבים רוצחים וגזלנים תמיד מחמת שיודעים מדרך זה כבר.אבל כשהולכים בנתיב ודרך חדש שלא נודע עדין שם אין יודעים לארב שם כלל.כמו כן לענין הנ"ל.כי השיחה שמדבר האדם מעצמו בינו לבין קונו היא דרך חדש ותפלה חדשה.שהאדם אומרה מלבו מחדש.על כן אין המקטרגים מצויים כל כך לארב.ואף על פי כן הזהיר מאד גם על אמירת שאר תחנות ובקשות כמבאר בדברינו כמה פעמים (שם, סימן צ"ז).

נקודה למחשבה:
כל דיבור לטובה אינו נאבד ושכרו אינסוף!
הבה נמשיך להעתיר על אחינו הנתונים בצרה,
יישר כוח לעם ישראל על אהבת האחים המופגנת בימים אלו!
ממש גאה להיות חלק מכם חברים וחברות צדיקים.

העצה:
לפעמים הכשלון נמצא בשיגרה,
לפעמים התיגרה מגיעה בגלל הציפייה.

ברגש חופשי לשמור על השיגרה במקומות השלווים והנעימים בחייך, אבל אשריך אם אתה בוחר לשנות משהו בתהנגותך בתוך המצבים הידועים כלא נעימים!

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »