השתפכות הנפש א

ועלידי אמירת תהלים אפלו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה הוא מתעורר לעשות תשובה. וגם זוכה עלידי תהלים להגיע אל השער והאות השיך לו. ולפתח השער הנמצא שזוכה עלידי תהלים לעשות תשובה.

נקודה למחשבה:
לפעמים עלינו לחכות לימים אשר כוחם מסוגל לעשות ניסים,
אבל לרוב בכוחנו לרומם ולהשתפר בזכות פועלנו הטוב.

דע, שאפילו אינך רואה את תוצאת מעשיך הטובים
הם פועלים לטובתך ולטובת עתידך!
אפילו מעשיך פשוטים ולא דורשים מאמצים רבים!

בכל פעם שקראת תהילים – הרווחת!
בכל פעם שביצעת זאת בשמחה – הוספת ברכה על ברכה!

העצה:
מתנות חיצוניות או כבוד מדומה – האושר ממנו נמשך לרגע קט.
אך האושר האמיתי והעמוק – נראה כאשר אנו עושים טוב שמגיע מלבנו (אפילו משהו קטן כחיוך)

חייכת אל יקיריך? זכית להארת פניהם,
ואם זכית לחייך אליהם מהלב – תראה איך שמחת את רמ"ח האיברים שלהם!

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »