ויקרא פרק יט, טז

לֹא תַעֲמֹד עַל-דַּם רֵעֶךָ

נקודה למחשבה:
מדוע נאמר "דם רעך" ולא "לא לדרוך על אדם"?
אומר רבי נחמן שאנו מנקים דמים עכורים בפועלנו הטוב.

אם אשאל אותך אודות חברך, בקושי תוכל לתאר את העובר עליו בגשמיות, וברור שמה שעובר בדמו של חברנו, נפשו, נסתר מעינינו לכל הדעות.

אבל אומרים לא תעמוד על הדם
כי יש מה שכן מותר ורצוי לעשות,
נפלא אתה בכל פעם שבחרת
לחזק אותו ולגרום לו להתקדם קדימה!

ואם אתה דואג לבן מלך שעל ידך…
דע שאין זה נסתר מאבינו שבשמים.
ובפועלך זה אתה מצדיק הגברת הרחמים גם עליך.

העצה:
לא לתת ביקורת אינו שקול ל-לתת מחמאה!
לומר "הפעם לא טעית" אינו שווה לאימרה "כל הכבוד שהצלחת"!

אשריך על כל פעם שעצרת עצמך
מלומר ביקורת בזמן שמחמאה מגיעה,

אשריך גדול אם הצלחת להוציא מחמאה סתם כך… פשוט בזכות פועלו הטוב של חברך.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »