יחזקאל פרק לו

וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם

נקודה למחשבה:
יש שאדם עושה תשובה על מעשיו ויש שמשמיים מטהרים אותו, ובדורנו שאנו כל כך מבולבלים.
אמר רבי נחמן שהוא עשה תשובה על כל ישראל!
לכן כאשר קשה לך הישען חזק על הצדיק ואל תקשיב ליצר הרע המנסה להרפות ידיך, הישאר עם הצדיק וקיים את מצוותו… קום… והתחל מחדש!

העצה:
כאשר בא אליך חבר בשאלה האם יש לו סיכוי לעשות תשובה… בגלל שנראה לו שעבר משהו נורא… הרגע אותו וחזק אותו, שכן אם הוא בא אליך לחפש תשובה… הוא בדרך הנכונה!
ועובדה "מגלגלים זכות לזכאי", והנה בורא עולם זיכה אותו בעוד מצוות לכן כנראה מצד בורא עולם הוא זכאי!

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »