ליקוטי הלכות ברכות והודאות הלכה ו אות טז

בכל פסיעה ופסיעה שהולך בשביל הנסיעה לארץ ישראל או לשאר דבר שבקדושה… מברר המדמה בכל מקום שדורך שם

נקודה למחשבה:
רבי נחמן קורא ליצר הרע "כוח המדמה" בגלל שהוא יוצר לנו דימיונות בראש. העולם שלנו נקרא בשם "עולם" זה בגלל שהאמת והטוב נעלם בעטיפות של כוח המדמה.
אבל בכל צעד בדרך! (ולא רק בהשלמת המשימה, אלא בכל ניסיון פשוט להתחיל במשימה) אנו מתחילים לגלות טפח ועוד טפח של רחמים ושמחה ממעשים טובים שלנו ושל החברים.

בין אם אתה הולך ונפגש עם טוב בדרך ובין אם מועד בדרך…אתב מקיים כבר מלאכת בירור של הטוב מהרע! בכל צעד!

ותודה מיוחדת מגיעה למי שמלווה אותך לאורך השנים: להורים/ילדים/חברי ילדות שמחזקים את ידיך בעיתות של משבר ומכפילים את השמחה בזמן הצלחה.

העצה:
מי לדעתך מתקדם יותר, ההולך כל הזמן בצעדים קטנים, או אותו אחד שפעם ביום קופץ קילומטר קדימה (ולא תמיד יש לו כוח לכך…)?
ברור שהראשון עוקף בהמון, למרות שלא מתאמץ, ואין בו שום דבר מיוחד!

כך מקדם אותך כל מעשה וכוונה טובים לסביבה גם אם אין הדבר נראה. אבל אם תקפיא את המצב היום תבחין בשינוי מהותי בעוד שנה!
אז אל תתייאש ממה שנדמה לך, אמור מילה טובה וחייך… ותראה איך מתוך הרגיל צומחת חברות נפלאה.