ליקוטי הלכות הלכות ערב הלכה ג אות ג

כי ה' יתברך רצה לזכות את ישראל שיזכו לכל טוב, לטוב האמיתי

נקודה למחשבה:
למה נאמר "רצה" בלשון עבר ולא הווה? האם בגלל מעשינו כיום יש מצב שהשם לא ירצה בעם ישראל? ממש לא!

אצלו הכל שמור, הבטחה חקוקה בסלע ורוצה להבהיר לנו את ההתחייבות קיבלתם כבר בעבר, ואין מעשיכם כיום יכולים לשנות את הקביעה שאני רוצה להעניק לכם כל טוב!

העצה:
לפעמים אחרי תקופה של טוב ושלווה עם החבר/אישה/בעל מגיעה תקרית אחת שמחריבה בבת אחת חודשים של טוב, חבל!

אל תיתן לעובדה שאיננו מושלמים היום תירוץ למה לא להיזכר בשמחה אודות הטובות שעשית וקיבלת בעבר… ולשמוח בהם