ליקוטי הלכות הלכות ערב הלכה ג

כי באמת עיקר תכלית הטוב של הנשמה הקדושה הוא שתזכה לתכלית שלמות הרצון

נקודה למחשבה:

המקור של מרבית האכזבות הוא הפער בין הרצוי למצוי, אני רוצה להיטיב אך בפועל עובר מה שעובר. ולא מספיק אני המאוכזב תמיד יש את הקולות (בראש וגם בחוץ) שאומרים: רוצה, רוצה, אבל מה עושה?!

תבין, שקפיצת הדרך הגדולה מתקיימת בזכות האמונה, במקום שנגמר השכל מתחילה האמונה… כאשר נמשיך לרצות להיטיב ולהשתפר למרות מה שנראה לנו שדרכנו עוברת בה… זו מעלה עצומה ונחת רוח מפועלך!

העצה:
איש חילוץ יורד… בשביל לעזור לאחר!
וכל זמן שהחבל מעליו מחובר, אין ספק שהוא שמור! וסביר שיצליח בדרכו.

כך גם אתה תחזיק בחבל הרצון להיטיב דרכיך ובוודאי תזכה שאתה ויקיריך תצליחו.