ליקוטי הלכות נפילת אפים ו, אות ד

גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל והוא בחינת סוד עמק הנ"ל שאחיזת הסטרא אחרא שמשם כל העונות שהוא עזאזל, הוא דיקא מסוד הקדשה העליונה מאד, שהוא בחינת קדשי קדשים, שהוא הקדשה העליונה מכל העשר קדשות שנתקדשה בהם ארץ ישרא-ל ועל-כן שני השעירים שוין בקומתן ומראי-הם ממש ואף-על-פי-כן אחד עולה לה' לבית קדש קדשים ואחד יורד לעזאזל, ואי אפשר לשום אדם לידע לכון איזה לה' ואיזה לעזאזל, כי הוא סוד כמוס ונסתר מאד, בחינת מאמר סתום מאד

נקודה למחשבה:
לפעמים בגלל דימיונות אנו מתלבטים האם לעשות טוב או לא!
דע שאינך יודע כלום בקדושה!
אבל בוודאות אתה יכול לזכור זאת לעתיד:
כל מי שרוצה להיטיב…. עושה נכונה נקודה!!!

בכל פעם שהטוב שבך מרים ראש … שמח לפוגשו שוב! כאשר התוכחות מרימות ראש … תרגיש חופש להתעלם מהן.

העצה:
בצומת הדרכים – הפניה ימינה ושמאלה נראות דומות רק הכיוונים שונים!

כאשר אתה מתלבט האם ואיזה טוב לעשות ….
נסה לחשוב היכן תוכל להפיק מאיש יקר כמוך – עוד מצוות נפלאות

הפוסט הבא  »