ליקוטי מוהר"ן תורה נו

ולפי הגדלת הדעת, כן הפרנסה בנקל. כי פרנסה בנקל תולה בדעת, כמו שכתוב (במדבר י"א): "שטו העם ולקטו" – 'בשטותא' (זהר בשלח ס"ב ס"ג). כי כל מי שחסר דעת ביותר, הוא יגע וטורח אחר הפרנסה ביותר: גם לפי הגדלת הדעת, כן נתרבה השלום. כי שלום תלוי בדעת, כמו שכתוב (ישעי-ה י"א): "וגר זאב עם כבש וכו' כי מלאה הארץ דעה".

נקודה למחשבה:
מזונותיו של האדם נקצבים בראש השנה,
הזיווג נקבע 40 יום לפני הלידה ועוד …
ועלינו רק להאמין שרוצים בטוב ביותר בשבילנו!

תאמין שאוהבים אותך – תזכה לראות חסדים עליך! ואם יצא לך להשפיע טוב שפשוט נבע ממך – דע שזהו כור מחצבתך – טוב טהור!

העצה:
האם הרודף אחר הצל שלו יצליח?
האם מדובר על עניין של זמן או מאמץ?
לא! אלא בהחלטה פשוטה שגויה.

תרגיש חופשי לזרוק אחר גבך את העצבות
ולדבוק היום בשמחה … מכל הלב .. ופשוט בלי סיבה חכמה.

« הפוסט הקודם