ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה יא

כשאדם מתפלל בשדה אזי כל העשבים כלם באין בתוך התפילה ומסיעין לו, ונותנין לו כח בתפילתו

נקודה למחשבה:
הנכון לקרוא את זה "ברא" מלשון עבר, אלוהים כבר ברא לי לב טהור, מי יתן והבוקר נרגיש ונפנים שיש לנו רוח חדשה.
הדרך לעשות זאת אומר רבי נחמן בבואנו להתחיל היום… אל נחשוב על המחר ואל נחשוב על העתיד… יש רק היום!

העצה:
הנטיה בעת צרה להתכנס לתוך עצמך … אבל אז אתה דוחה עזרה מבחוץ, נסה פעם אחת להינות מהעזרה שמציע חבר נפלא שעומד לידך וחס על פניך העצובות. ותזכה אתה בעזרה וחברך בחיוך של הערכה ושמחה