ליקוטי עצות התחזקות, כא

אפילו אם נפל למקום שנפל, אף על פי כן יתחזק גם שם לדבר דבורי אמת דהינו דבורי תורה ותפלה ויראת שמים, ולשוח בינו לבין קונו ולשוח עם חברו ומכל שכן עם רבו, כי הדיבור יש לו כוח גדול להזכיר את האדם בשם יתברך ולחזקו תמיד אפילו במקומות הרחוקים מהקדשה מאד

נקודה למחשבה:
רבי נחמן אמר רבות שצריך להיזהר מעצבות, ובימים כאלו קשה אימרתו שבעתיים,
אבל אומר הרב אליהו גודלבסקי שסגולה לשמחה היא להזכיר שמות צדיקים שבאורם אנו הולכים…לכן העצה היום…הזכירו שמות צדיקים שאתם זוכרים ואוהבים ובפרט את רבנו הקדוש רבי נחמן בן פיגא זיע"א.
ונזכה יחדיו לעורר רחמי שמיים ונהפוך את הירידה הזו לתכלית העליה. חזק חזק ונתחזק

העצה:
הנטיה בעת צרה להתכנס לתוך עצמך …
אבל אז אתה דוחה עזרה מבחוץ,

נסה פעם אחת להנות מהעזרה שמציע חבר נפלא שעומד לידך וחס על פניך העצובות.
ותזכה אתה בעזרה וחברך בחיוך של הערכה ושמחה