ליקוטי עצות מועדי ה' שבת, ו

אכילת שבת יקרה וקדושה מאד, כי אכילת שבת נעשה קדשה וא-להות גמור בלא תערובות סיגים כלל.ואין חלק להסטרא אחרא מאכילת שבת כלל וכלל, כי אכילת שבת קדש הוא כלו א-לקות כלו קדש.ועל ידי אכילת שבת נכנע ונתבטל הכעס כנ"ל, וכל שולטני רוגזין כלהו ערקין ואתעברו, ואז כלא אהבה ושלום (שם ה ו)

נקודה למחשבה:
באחד מהשיעורים האחרונים של הרב אליהו גודלבסקי הוא אמר (אינני זוכר מה המקור) :אנו צריכים להבין שמה שעובר עלינו בכל שנייה זה המקסימום רחמים והטוב שאנו יכולים לקבל.
כאשר אני לא זוכה למשהו בקדושה כולי תפילה לאבא שיזכה אותי לכלי קדושה שאהיה ראוי לקבל את הקדושה של המצוה ואז ברור שהוא גם יעזור לי לקיימה.

העצה:
הנטיה בעת צרה להתכנס לתוך עצמך … אבל אז אתה דוחה עזרה מבחוץ, נסה פעם אחת להינות מהעזרה שמציע חבר נפלא שעומד לידך וחס על פניך העצובות. ותזכה אתה בעזרה וחברך בחיוך של הערכה ושמחה

« הפוסט הקודם