ליקוטי תפילות תפילה קו

…עזרני והושיעני בישועתך הגדולה והנפלאה, שאזכה לחדש את עצמי בכל יום בתוספת קדשה וטהרה באמת,
שאזכה בכל יום להתחיל מחדש בעבודתך הקדושה כאלו נולדתי היום,
ולא אחשב מיום לחברו כלל,
ולא יוכלו לבלבל את דעתי כלל מיום לחברו.
הן מהעבר הן מהעתיד.
…ותצילני ממחסרי אמנה הדואגים וחושבים מה יאכלו למחר, ומהיכן יבוא הצטרכותם המרבה למחר

נקודה למחשבה:
כולנו שליחי השם לטובה
מי יתן ובזכות שאנו מושכים לחיזוק הדדי ולאהבת ישראל נזכה החג הזה כל ישראל לקבל את התורה בפנימיות ובחיצוניות למען נשכיל עוד יותר לקרב את הרחוקים אל השם יתברך

« הפוסט הקודם