מסכת אבות פרק ב

רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר:
… וכל העמלים עם הצבור, יהיו עמלים עימהם לשם שמים,
שזכות אבותם מסייעתן וצדקתם עומדת לעד. ואתם, מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם

נקודה למחשבה:
הקושי הגדול ביותר שלנו הוא כאשר אנו מנסים להתנגד למה שבורא עולם מזמן לנו…
מה שיש לך ואתה שמח עליו – תגיד תודה
מה שאתה רוצה ועדיין אין לך – תתפלל עליו בשמחה.
ויהיו חייך גן עדן עלי אדמות

העצה:
עוד פעם ועוד פעם אנו נופלים על אותן תקלות כנאמר אותה גברת בשינוי אדרת, ולפעמים מייאשת המחשבה להתחיל מחדש, אבל אם תזעק (בפיך או פשוט בלב) ותצפה לשינוי… תראה שהוא בוא יבוא, העיקר לא להרפות מהציפייה.

ואם הבעל/אישה/ילד/הורה שוב לא עושה את רצונך… הדגם לו שוב מעשה שעושה לו טוב… ואמור לו שאתה אוהב לעשות לו טוב… ואולי בפעם הזו יכמרו רחמיו עליך ותזכה לשינוי לטובתך.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »