מסכת אבות פרק ד, יז

הוא היה אומר:
יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא.
ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה.

נקודה למחשבה:
לפעמים התזמון של פעולה קריטי להצלחתו.
כאשר באה לך הרגשה טובה אודות מעשיו של חבר/יחד/בעל/אישה אמור להם זאת מייד!בשיחה ישמעו את תחושת ותעשה אותם מאושרים,
אם תמתין עוד כמה דקות…תמצא את עצמך ללא הרגשה וללא שיחה מחזקת.
ואם תתמיד בביצוע השיחה תראה איך לאט לאט יש לך יותר ויותר סיבות להודות עליהן.

העצה:
עוד פעם ועוד פעם אנו נופלים על אותן תקלות כנאמר אותה גברת בשינוי אדרת, ולפעמים מייאשת המחשבה להתחיל מחדש, אבל אם תזעק (בפיך או פשוט בלב) ותצפה לשינוי… תראה שהוא בוא יבוא, העיקר לא להרפות מהציפייה.

ואם הבעל/אישה/ילד/הורה שוב לא עושה את רצונך… הדגם לו שוב מעשה שעושה לו טוב… ואמור לו שאתה אוהב לעשות לו טוב… ואולי בפעם הזו יכמרו רחמיו עליך ותזכה לשינוי לטובתך.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »