משיבת נפש אות ט

כשׁרוֹאה אָדם שׁבּאים על מחשׁבתּוֹ הרהוּרי זנוּת והוּא משׁבּר תּאותוֹ וּמסּיח דּעתּוֹ מהם, זהוּ עקּר תּשׁוּבתוֹ ותקּוּנוֹ על פּגם הבּרית שׁפּגם מקּדם, כּל אחד כּפי ענינוֹ כּי זהוּ בּחינת תּשׁוּבת המּשׁקל ממּשׁ.
על כּן אַל יִפּל בּדעתּוֹ כּשׁרוֹאה שׁמּתגּבּרין עליו הרהוּרים רעים וּמגנּים מאד, כּי אַדּרבּא, זה דּיקא תּקּוּנוֹ וּתשׁוּבתוֹ כּי דיקא על ידי זה שׁבּאים עליו אלּוּ ההרהוּרים והוּא מתגּבּר עליהם על ידי זה דּיקא הוּא עקּר תּקּוּנוֹ וּתשׁוּבתוֹ כּנּ"ל וּבזה הוּא מוֹציא ניצוֹצי הקּדשּׁה שׁנּפלוּ על ידי פּגם הבּרית וכוּ (שׁם כ"ז(

נקודה למחשבה:
ביום הילולת רבי לוי יצחק מברדיטשוב בן שרה, סנגורם של ישראל. ברור המשפט מעלה!
אנו לא במדרגה של רבי לוי יצחק, אבל
כולנו יכולים היום לבקש מבורא עולם: מתי יהיו מעשיי כמעשה אבותיי
(ולכוון לכל הצדיקים בכלל ולרבי יצחק לוי מברדיטשוב בפרט(
וכך אולי כל אחד נזכה ליום אחד של אהבת ישראל…
או אז עם ישראל יזכה לאחווה רעות ושמחה שעוד לא היתה כדוגמתה.

העצה:
הפנים שלנו הן המראה של המציאות שלנו, נלך מחייכים והאנשים שנפגוש יחייכו אלינו, נלך עצובים ונראה את הפנים המתחמקות או העצובות יחד איתנו.

לכן נסה פעם ביום רגע לפני שאתה פוגש את חברך לספר לעצמך בדיחה קטנה בלב כך שיהיה חיוך על פניך במפגש… ובפעם הבאה תעשה זאת מול חבר אחר.
ותראה איך לאט לאט יותר ויותר מגיעים אליך מחייכים! יום נפלא ושמח אח יקר!

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »