משיבת נפש אות יג

וּמאמינים בּחסדּוֹ הגּדוֹל שׁאינוֹ נפסק לעוֹלם עד שׁמּמשׁיכין חסדים חדשׁים לעוֹלם בּכל יוֹם ועל ידי זה זוֹכין להוֹסיף בּכל יוֹם אוֹר קדשּׁה ודעת, שׁעל ידי זה מאיר התגּלּוּת הרצוֹן בּכל יוֹם יוֹתר ויוֹתר (הלכוֹת בּרכוֹת השּׁחר, הלכה ה, אוֹת פ"ג(

נקודה למחשבה:
בורא עולם נמצא לידנו כל הזמן, מקשיב ונהנה מכל תנועה קלה לטובה.
ואנו משתוקקים לעצות מהצדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פיגא איך לחיות את חיינו
נבין שבאמת ראוי שבורא עולם יתגלה באחד כמוני!

כל יהודי הוא בן מלך, גם חברך שנמצא לידך!

העצה:
הנטיה בעת צרה להתכנס לתוך עצמך … אבל אז אתה דוחה עזרה מבחוץ, נסה פעם אחת להינות מהעזרה שמציע חבר נפלא שעומד לידך וחס על פניך העצובות. ותזכה אתה בעזרה וחברך בחיוך של הערכה ושמחה

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »