משיבת נפש אות מג

עוֹמד המּלאָך המּליץ וּמהפּך הכּל לזכוּת דּיקא כּי טוֹען הלא אַדּרבּא, מאַחר שׁיּשׁ עליו מקטרגים הרבּה כּל כּך אם כּן היה לוֹ יצרין רעין וּמסיתין הרבּה. ואם כּן אַדּרבּא, הוּא פּלא גּדוֹל איך התחזּק אישׁ כּזה נגד מסיתים הרבּה כּל כּך לחטף אַף על פּי כן איזה נקדּה טוֹבה שׁל איזה מצוה שׁעשׂה

נקודה למחשבה:
מי אביר וחזק יותר: הלוחם בשטח מול עשרות אוייבים
או ההולך ונלחם לפעמים באויב מזדמן? ברור שזה שנלחם בעשרות!

אוהבים להראות לנו את פחיתות כוחנו ודלות איכותינו
ע"י ריבוי המניעות והסביבה הקשה,

אבל דע שדווקא מהמקום שלך כל תנועה קלה שלך לטובה
תביא אותך למקום נפלא! תביא עליך חסד עצום!
וכמה שאתה יותר מסובב … ועדיין הצלחת לעשות משהו קטנטן – ערכך גדל עוד יותר!!!

העצה:
נקודת המחשבה הראשונה איתה אנו באים היא חשובה לפתרון,
אם תבוא עם רצון לקטרג – תמצא תמיד חומר מדליק

אך אם באת לחזק את פועלו הטוב והלא מושלם – הבאת ברכה עצומה לו, לך ולכל הסביבה!

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »