משיבת נפש אות קטו

צריך האָדם לחזּק את עצמוֹ להתקרב להשּׁם יִתבּרך תּמיד…ואם יִסתּכּל בּעין האמת יִראה, שׁכּל היּסּוּרים העוֹברים עליו הם בּחסד גּדוֹל ולא בּאוּ עליו לרחק אוֹתוֹ על ידי זה מהשּׁם יִתבּרך חס ושׁלוֹם, רק אַדּרבּא, לקרב אוֹתוֹ בּיוֹתר וּלעוֹררוֹ בּתשׁוּבה ולפדּוֹתוֹ על ידי זה מענשׁים קשׁים רחמנא לצלן,…בּתוֹך הצּרה והיּסּוּרים בּעצמן יכוֹלין למצא בּהם הרחבוֹת גּדוֹלוֹת, בּחינת בּצּר הרחבתּ לי…וּכבר מבאָר בּדברינוּ הרבּה שׁאָסוּר לאָדם ליאשׁ עצמוֹ חס ושׁלוֹם, כּי אפלּוּ אם הוּא כּמוֹ שׁהוּא אַף על פּי כן עדיִן יכוֹל לחטף תּוֹרה וּמצווֹת ולזכּוֹת לחלק טוֹב לעוֹלם הבּא.וצריך לחזּק את עצמוֹ מאד בּהנּקדּוֹת טוֹבוֹת שׁמּוֹצא בּעצמוֹ עדיִן וידע ויאמין, כּי עדיִן ישׁ לוֹ תּקוה לשׁוּב להשּׁם יִתבּרך בּאמת….לחזּק לבבוֹ לשׁפּך שׂיחוֹ וּתפלּתוֹ לפני השּׁם יִתבּרך בּרחמים ותחנוּנים הרבּה, עד שׁיּוֹשׁיעוֹ השּׁם יִתבּרך בּשׁלמוּת ויצּיל אוֹתוֹ מכּל היּסּוּרים ויִמחל לוֹ על כּל עווֹנוֹתיו ויזכּהוּ לתשׁוּבה שׁלמה (הלכוֹת פּריקה וּטעינה הלכה ד אוֹת י"ג)

נקודה למחשבה:
בבוקר דיברנו מעניין כוחו של היצר הרע לטשטש לנו את המציאות, אבל יבוא יום ויגיע הגיבור שלנו יוציא אותנו מכל מקום בו נמצא אפילו אם נהיה הנמוכים בישראל… תרצה להיוושע? אז תצליח להיוושע!

שכן כל תפילה מייצרת מציאות אמיתית! אז אל תדאג… המשך להתפלל כי תגיע התפילה שתוציא גם אותך מהבור אל האור!

ואם הצלחנו ופנושעו… ונפלנו שוב לבורות…הבה נקיים את מצוות הצדיק… קמים ומתחילים מחדש!

העצה:
עוד פעם ועוד פעם אנו נופלים על אותן תקלות כנאמר אותה גברת בשינוי אדרת, ולפעמים מייאשת המחשבה להתחיל מחדש, אבל אם תזעק (בפיך או פשוט בלב) ותצפה לשינוי… תראה שהוא בוא יבוא, העיקר לא להרפות מהציפייה.

ואם הבעל/אישה/ילד/הורה שוב לא עושה את רצונך… הדגם לו שוב מעשה שעושה לו טוב… ואמור לו שאתה אוהב לעשות לו טוב… ואולי בפעם הזו יכמרו רחמיו עליך ותזכה לשינוי לטובתך.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »