משיבת נפש אות קיח

כי צריך להתגבר ולהשתדל בכל יום ויום לשבר הגדרים והמניעות שמתגברין עליו ולמצא הטוב שבזה היום דיקא ולהמשיך המחין והשכל המיחד לזה היום דיקא

נקודה למחשבה:
כאשר אנו מדברים טובות עם חברנו ומחזקים אותם בדיבורים,
תוך הצגת הנקודות הטובות שכבר עכשיו יש להם ומעשה שעשו כבר…
אנו בעצם שליחי השם וכל דיבור ומעשה שלנו יקר וחשוב!

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »