משיבת נפש אות קכח

צריך כּל אָדם לידע, שׁחוּט השּׂערה יקר מאד מאד והוּא תּלוּי בּכל עת בּחוּט השּׂערה.שׁיּכוֹל האָדם לקלקל הרבּה על ידי חוּט השּׂערה חס ושׁלוֹם, וּמכּל שׁכּן שׁיּכוֹל לתקּן הרבּה על ידי חוּט השּׂערה, כּי מדּה טוֹבה מרבּה ממּדּת פּרעניּוּת, כּי חוּט השּׂערה בּקּדשּׁה יקר מאד מאד.והשּׁם יִתבּרך בּרחמיו זכּה אוֹתנוּ בּמצווֹת רבּוֹת בּכל יוֹם וכל אחד מיּשׂרא-ל מוֹשׁך את עצמוֹ מהרע א-ל הטּוֹב בּכל יוֹם ויוֹם

נקודה למחשבה:
בבוקר כשעמדתי עם האופנוע ברמזור וחיכיתי, ראיתי דבורה תשושה שנחתה על הכביש, רגע לפני שהתחלף הרמזור לירוק נגעתי בה קלות והיא עפה לדרכה ובעצם ניצלה מדריסה מהמכוניות הנוסעות.

לעיתים דווקא כאשר אנו תשושים פתאום מגיעה עוד תקלה עליה אנו צריכים להתגבר אחרת יהיה "אסון" ובעינינו נראה הדבר כהתעלולת, אך בפועל מדובר בהצלה שלנו.

בין אם הצלחנו במטלה אז אנו מרגישים סיפוק מההצלחה.
ובין אם נכשלנו – אז כנראה משמיים רוצים מאיתנו רק את הקימה וההתחלה מחדש.
דע, שבעל הבית של הרחמנות הוא שקבע שעליך לעשות עוד השתדלות קטנה, אז השתדל לרחם גם על כוחך והתרכז עוד פעם אחת בניסיון להתגבר ותראה שיקויים בך "כי-חמת אדם תודך; שארית חמות תחגור"
(אדם שמודה על הקושי שמגיע לו בעקבות מעשיו… הקב"ה חוסך לו את שאר הייסורים שהיה אמור לקבל).

העצה:
כאשר אתה פונה לענות לשאלת ילדך/אישתך/בעלך חשוב שזה עתה הינך נמצא בפגישה גורלית בחיך שכל מילה שתאמר משפיעה!

אל תתלבט לתת מחמאה "קטנה"… וזכור שגם כפית סוכר מורכבת מאוסף של גרגירי סוכר קטנים.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »