משיבת נפש אות קכח

צריך כּל אָדם לידע, שׁחוּט השּׂערה יקר מאד מאד והוּא תּלוּי בּכל עת בּחוּט השּׂערה. שׁיּכוֹל האָדם לקלקל הרבּה על ידי חוּט השּׂערה חס ושׁלוֹם, וּמכּל שׁכּן שׁיּכוֹל לתקּן הרבּה על ידי חוּט השּׂערה, כּי מדּה טוֹבה מרבּה ממּדּת פּרעניּוּת, כּי חוּט השּׂערה בּקּדשּׁה יקר מאד מאד

נקודה למחשבה:
ברור לכולם שאיננו רוצים לאבד 100 שקל מחשבון הבנק, אבל אם איבדנו … ננסה להרוויח 200 ובכך נאזן את המצב.

אשריך המשתדל שלא לאבד אף שקל, אבל אפילו נפלת חזק …כל פעולה טובה שלך שווה לאין שיעור יותר
לכן דע שגם אם נפלת – במקום ליפול לעצבות

טוב מאוד יהיה אם תחפש עכשיו (אפילו באמצע הנפילה) …
איך ניתן לעשות עוד מעט טוב!

העצה:
ההולך בחושך מוחלט – יסתפק באור הנר,
ההולך באור גדול – גם זרקור לא ישנה את הנראות בעינו.

אם תחפש לעזור ממקום של צניעות – תמצא הרבה אפשרויות לעזור לסביבה וגם לעצמך!

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »