משיבת נפש אות קכח

וכן אפלּוּ בּעניני תּאווֹת והרהוּרים שׁמּתגּבּרים על האָדם בּכל יוֹם, וּבודּאי מי שׁהוּא אישׁ כּשׁר קצת ישׁ לוֹ יִסּוּרים גּדוֹלים מזּה וּמתגּבּר בּכל עת נגד המּחשׁבוֹת והרהוּרים. וכל תּנוּעה שׁמּנתּק את עצמוֹ מהם כּחוּט השּׂערה הוּא יקר בּעיניו יִתבּרך מאד מאד, כּי הוּא ידע יִצרנוּ וכוּ, ויוֹדע איך היּצר הרע מתגּבּר על כּל אחד ואחד, ועל כּן יקר בּעיניו יִתבּרך כּל תּנוּעה וּתנוּעה אפלּוּ היא כּשּׂערה ממּשׁ מה שּׁהאָדם מוֹשׁך את עצמוֹ מהסּטרא אַחרא א-ל הקּדשּׁה

נקודה למחשבה:
אין אנו מושלמים ובטח שלא מעשינו.
אבל אם תרצה להבין האם אתה בכיוון הנכון:

ראה כמה ייסורים (אכזבות) יש לך מהנפילה.

אבל אם אתה רוצה להיות מדהים ומבורך בידי שמיים …היזכר בבל הפעמים שהסכמת להיות שמח בכל תנועה בדרך למצוה!

העצה:
ההפך מאהבה אינו שנאה אלא אדישות,
ועובדה ראה כמה קשה להתייחס למי שפגע בך.

אשריך המאזין ליקיריך
אשריך גדול על כל פעם שעזרת – עוד לפני שביקשו אותה

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »