משיבת נפש אות קכח

צריך כּל אָדם לידע, שׁחוּט השּׂערה יקר מאד מאד והוּא תּלוּי בּכל עת בּחוּט השּׂערה. שׁיּכוֹל האָדם לקלקל הרבּה על ידי חוּט השּׂערה חס ושׁלוֹם, וּמכּל שׁכּן שׁיּכוֹל לתקּן הרבּה על ידי חוּט השּׂערה, כּי מדּה טוֹבה מרבּה ממּדּת פּרעניּוּת, כּי חוּט השּׂערה בּקּדשּׁה יקר מאד מאד.

נקודה למחשבה:
מלמדים אותנו הצדיקים שבגלל העוונות שלנו אנו "זוכים" לקשיים בחיים,
אבל מוסיפים הצדיקים שאין מנסים אותנו במשהו שלא נוכל לעמוד בו.

לכן כאשר קשה עליך הדרך,
אל תתרגש אלא חפש בתוכך את הכוחות הדרושים,

כאשר אתה מרגיש קשור … נסה לשחרר אך במעט את החבל …
ואולי בזכות פועלך זה תזכה לגאולה שלימה

העצה:
אין כמות הפעולות מלמדת על התוצאה הצפויה
כאשר אנו נוהגים באוטו אנו מזיזים את ההגה רבות בכדי לכוון את האוטו,
אך לחיצה קלה בטלפון יכולה לכבותו לגמרי.

אשריך שמסתפק בלקבל מעט,
אשריך גדול בכל פעם שאתה שפעלת למען לא תיפול,
אבל אשריך עצום כשפעלת אפילו קצת בכדי לשמח את יקירך שהיה לידך!

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »