משיבת נפש אות קכט

עקּר היּהדוּת תּלוּי בּהתחזּקוּת שׁהוּא בּחינת עזּוּת דּקדשּׁה, שׁכּל מי שׁמּחזּק את עצמוֹ בּכל פּעם אפלּוּ כּחוּט השּׂערה, כּמוֹ כן הוּא נכנס בּגבוּל הקּדשּׁה בּבחינת נהלתּ בעזך א-ל נוה קדשׁך, ויִתקרב יוֹתר א-ל תּוֹרה וּתפלּה וּלצדּיקי אמת.וכל מה שּׁזּוֹכה לתוֹרה ולתפלּה יוֹתר, כּמוֹ כן זוֹכה לעזּוּת דּקדשּׁה והתחזּקוּת גּדוֹל בּיוֹתר וכן חוֹזר חלילה, עד שׁיּכוֹל על ידי זה לבוֹא למדרגוֹת גּדוֹלוֹת בּעבוֹדת השּׁם…שׁעל ידי חלישׁוּת הדּעת כּל שׁהוּא יכוֹל לפּל בּדעתּוֹ, ועל ידי זה יִתרחק מתּוֹרה וּתפלּה וּכמוֹ כן נחלשׁ דּעתּוֹ יוֹתר חס ושׁלוֹם, וכן חוֹזר חלילה עד שׁהרבּה נפלוּ על ידי זה לגמרי.ועל זה אָמרוּ רבּוֹתינוּ זכרוֹנם לברכה, יִצרוֹ שׁל אָדם מתגּבּר עליו בּכל יוֹם וא-למלא הקּדוֹשׁ בּרוּך הוּא עוֹזרוֹ וכוּ, כּי עקּר התגּבּרוּתוֹ הוּא להחלישׁ לב האָדם בּתחבּוּלוֹתיו וא-למלא הקּדוֹשׁ בּרוּך הוּא עוֹזרוֹ בּכל יוֹם לחזּק לבּנוּ בּכמּה מיני התחזּקוּת, שׁחזּקוּ אוֹתנוּ הצּדּיקי אמת בּתוֹרתם ושׂיחתם הנּפלאוֹת והנּוֹראוֹת והעמקּוֹת מאד מאד כּבר הי-ה מה שּׁהי-ה חס ושׁלוֹם.ועל כּן עקּר הסּלּם לעלוֹת מדּרגּא לדרגּא בּעבוֹדת השּׁם הוּא רק על ידי התחזּקוּת ועזּוּת דּקדשּׁה כּנּ"ל (הלכוֹת מעקה וּשׁמירת נפשׁ הלכה ד אוֹת ב ג)

נקודה למחשבה:
התגרות ומריבה לרוב מקורה בתסכול החבר בראותו שאנו חזקים,
לכן אם נשכיל לקרוא את המפה נכון נאמץ את החבר אלינו, נלמדו.
כך נרוויח מכל העולמות:
א) נזכה ללמד.
ב) נפתור את בעיית המתוסכל.
ג) התלמיד יהיה שגריר להמשיך את הלימוד הלאה.

העצה:
הפנים שלנו הן המראה של המציאות שלנו, נלך מחייכים והאנשים שנפגוש יחייכו אלינו, נלך עצובים ונראה את הפנים המתחמקות או העצובות יחד איתנו.

לכן נסה פעם ביום רגע לפני שאתה פוגש את חברך לספר לעצמך בדיחה קטנה בלב כך שיהיה חיוך על פניך במפגש… ובפעם הבאה תעשה זאת מול חבר אחר.
ותראה איך לאט לאט יותר ויותר מגיעים אליך מחייכים! יום נפלא ושמח אח יקר!

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »