משיבת נפש אות קלב

כשרוצה האדם לכנס אל הקדשה, אזי מתגברין ומתפשטין כנגדו הסטרא אחרא שהם היכלי התמורות מאד, וכל מה שהוא סמוך יותר לפתח הקדשה, מתגברין ומתפשטין כנגדו מאד מאד

נקודה למחשבה:
הבה נראה איך בונה דוד את הגאולה …
(יערב עליו שיחי) דבר עם השם וזה יגרום לו שמחה
(אנכי אשמח בה') אני אחפש ושמח במה שאני מקבל
(יתמו חטאים מהארץ) כאשר אשמח נפסיק/נמעיט ביצוע חטאים בארץ
(ורשעים אינם עוד) ואז יעופו הקליפות ויראו שאין בישראל רשעים
(ברכי נפשי את ה') כל האני עצמי יודה להשם נבין שבאמת אנו חלק ממנו יתברך

העצה:
כאשר אתה פונה לענות לשאלת ילדך/אישתך/בעלך חשוב שזה עתה הינך נמצא בפגישה גורלית בחיך שכל מילה שתאמר משפיעה!

אל תתלבט לתת מחמאה "קטנה"… וזכור שגם כפית סוכר מורכבת מאוסף של גרגירי סוכר קטנים.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »