משיבת נפש אות קלג

…משׁל למלך שׁהי-ה לוֹ כּעס עם אשׁתּוֹ ושׁלח אַחר הסּוֹפר לכתּב להּ גּט וּבתוֹך כּך נתפּיּס עמּהּ אָמר לסּוֹפר, צא וּכפל להּ כּתבּתהּ….והשּׁם יִתבּרך מלא רחמים ותכף כּשׁעוֹלין לשׁם, אזי תכף נכמרין רחמיו יִתבּרך ואזי נתהפּך הדּבר ולא מבּעיא שׁאינוֹ מבטּל הקּשׁר שׁם חס ושׁלוֹם, אַדּרבּא, ממשׁיך משּׁם האָרה גּדוֹלה לבטּל כּל הצּמצוּמים וכל הדּינים שׁבּעוֹלם, וכל הכּעסים וכל הקּפדוֹת שׁהי-ה לוֹ על יִשׂרא-ל מעוֹלם בּכלל וּבפרט הכּל ממתּיק וּמבטּל על ידי הבּחינה חכמה עילא

נקודה למחשבה:
ואיך זה מסתדר?
יש בנו נקודות טובות שכן אחרת בורא עולם לא היה מזמן לנו מצוות עליהן נקבל שכר אינסוף לכן גם עלינו לחפש את אותן נקודות הזכות.
אבל השם שהוא אינסוף נתן לנו מצוות ברוב חסדו ועלינו להתחנן שגם מחר ובעוד שעה יועיל לזמן לאנשים כמונו מצוות

העצה:
עוד פעם ועוד פעם אנו נופלים על אותן תקלות כנאמר אותה גברת בשינוי אדרת, ולפעמים מייאשת המחשבה להתחיל מחדש, אבל אם תזעק (בפיך או פשוט בלב) ותצפה לשינוי… תראה שהוא בוא יבוא, העיקר לא להרפות מהציפייה.

ואם הבעל/אישה/ילד/הורה שוב לא עושה את רצונך… הדגם לו שוב מעשה שעושה לו טוב… ואמור לו שאתה אוהב לעשות לו טוב… ואולי בפעם הזו יכמרו רחמיו עליך ותזכה לשינוי לטובתך.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »