משנה, מסכת יומא פרק ח, משנה ט

אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרין
ומי מטהר אתכם — אביכם שבשמיים:
שנאמר "וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם . . ." (יחזקאל לו,כה),
ואומר "מקוה ישראל ה'" (ירמיהו יז,יג) —
מה המקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל.

נקודה למחשבה:
דע שלא משנה כמה נמוך הגעת .. גם משם אפשר לעלות, אין נפלא מהשם כלום!

אין יהודי, ולא משנה מה עבר ועשה, שלא ראוי ורצויה חזרתו בתשובה!

דבר בפיך את אשר בליבך, חשוב בראש את שאתה רוצה … ודע שכל הטוב שעבר בך כעת – גלוי וידוע לפניו יתברך והוא ישמור לך את זה כמתנה עבורך!

העצה:
הטוב והטוהר הם אותם חלקים בנשמה
כמו ליבה בלתי ניתנת להפרדה מליבך.

אז גם אם עוברים עליך לחצי סביבה,
קשיים בפרנסה וכו' דע שהטוב הזה טמון בך ומחכה לפרוץ לעולם!

ואם ראית פעם את חברך מחייך אליך –
זה כנראה בזכות שעזרת לו,
ולו לרגע קט לראות את הטוב שבתוכו