סיפורי מעשיות מאבדת בת מלך

בפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר הרע מאוד.

נקודה למחשבה:
פעמים רבות אנו לוקחים את הנפילה כתוכחה וכהוכחה שלא התקדמנו כלום, אבל האמת לאמיתה היא הפוכה!

מדגיש לנו רבי נחמן את שאומרים חז"ל בהרבה מקומות… כאשר אתה מרגיש התגברות המניעות והניסיונות… דע שאפשר שאתה קרוב לעליית מדרגה רוחנית!

חזק את עצמך שהצלחת להגיע עד למעמד זה… ואשריך גדול אם אתה מצליח לא לסגת אחור, כי המנסה להיטיב דרכו יכול לדעת בביטחון ככול שההתגברות גדלה… כך זה משמח יותר שאתה מתקרב אל היעד.

כנאמר: הלילה חשוך ביותר… רגע לפני עלות השחר!

העצה:
לפעמים אחרי הכנות של שנים… אנו נכשלים ברגעים האחרונים, האם זו סיבה לעזוב את הדרך שאהבנו עד כה? ממש לא!

מכל השנים הפנמנו דברים טובים שאינם נעלמים, אבל שיעור נוסף שלא יזיק: איך קמים גם לאחר שנופלים.

דע, שגם אם העיסקה בסוף לא צלחה ולכן כסף לא תקבל בגלל שלא הסכמת לרמות ו/או לשקר… דע שחברים ומאמינים אמיתיים רכשת ללא ספק!