סיפורי מעשיות מעשה בביטחון

אחר כך הלך וראה בית אחד נמוך עומד בתוך הקרקע והחלונות למטה סמוכים ממש לארץ והגג נופל ונשבר.
וראה ששם יושב אחד ומנגן על הכינור שצריך להקשיב מאוד כדי לשמוע את הקול והוא שמח מאוד
וקדירה עם משקה עומדת לפניו והמשקה היה יין והמאכלים עומדים לפניו
והוא שמח מאוד מלא שמחה בלא דאגה כלל.

נקודה למחשבה:
בעולם חושבים שמאושר רק מי שיש לו כל צורכו,
אך הבוגרים שבעולמנו ראו ש"מרבה נכנסים מרבה דאגה" נכון יותר!

דע שאם רוצה אתה באושר (שמחה מעומק הלב)
ובעושר (שלא יחסר לך) אינך צריך – אלא לשנות את הציפיות שלך!

אם תחפש להסתפק במועט – תמצא הרבה!
אם תחפש לעשות את האחר מאושר – תמצא את ליבך כנר עצום שמאיר!

העצה:
האם העובדה שאין לי הכל, אומרת שיש סיבה לעצבות? ממש לא!
תסתכל האם אתה אוהב את מה שיש לך?
אם תשובתך חיובית – אזי אתה עשיר כקורח!

ואם אתה שמח על אישתך/בעלך/הוריך/חברך –
אמור לו את הטוב שאתה רואה בו –
ודע שבזה הרגע נטעת עץ דעת נפלא!