ספר המידות ברכה, א

המתברך צריך לתן למברך איזה מתנה

נקודה למחשבה:
גדול העונה אמן מהמברך!

העובדה שאתה בצד המקבל לא הופכת אותך לפחות מהנותן,
אלא בעל זכות לענווה ולברך את זה שבחר לתת משלו!

פרנסה משמיים, לכן אל תתרגש בין אם אתה בצד המקבל או בצד הנותן,
אך שמח בכל פעם שאתה מחובר אל הטוב שבליבך!
שמח בכל פעם שבזכותך קרה עוד מעשה טוב בעולם!

העצה:
מעט המקרים בהם יש קשר גורדי בין שני אנשים, ובד"כ הקשר מושתת על בחירה.

אשריך בכל פעם שבחרת לחלוק משלך עם יקיריך (דעת/כסף/זמן…)
אשריך גדול בכל פעם שבחרת להוקיר את פועלו הטוב של חברך לטובתך!

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »