עלים לתרופה מכתב רלד

ואנו רואים בכל יום שאין יודעים כלל, אך אתה היית אנוס ואנס רחמנא פטרה… ותדע שתהלה לאל היה לך חלק גדול במה שנתחדש בישועתו בזה השבת הנ"ל. כי תשוקתך הטובה עד שכתבתי לך מכתבך הקדם גרמו הרבה חדושים אמתיים ונפלאים שנתחדשו בנפלאותיו בשבת חנכה העבר. גדולים מעשי ה', מי יבין נפלאותיו וחסדיו בכל יום ובכל עת וכו'

נקודה למחשבה:
יצחק, הבן של רבי נתן, לא הצליח להגיע אליו לשבת … ואף על פי כן מהלל אותו רבי נתן שלמרות ריחוקו הפיזי … היתה לו זכות בחידושים ובישועות.

לפעמים הידיעה שאנחנו רוצים … מעודדת את השני לפעול,
אשריך המנסה בכל כוחך לבצע מצוות שבהישג ידך
אבל אפילו אינך מצליח בפועל דע שיש סיכוי שאתה מהווה מקור השראה למישהו על ידך!

העצה:
אל תתרגש מהמניעות- אפילו אם הן נמשכות שנים,
אל תתרגש מהשיגעונות – אפילו אם מגיעות באופן תדיר

אבל אשריך אם אתה משתתף בזיק של שמחה שיש אצל חברך!
אשריך עצום אם אתה מעריך את פועלך הטוב – למרות מה שאתה חושב על עצמך!!!

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »