שיחות הר"ן אות סט

כּי צריכין לנצּח אוֹתוֹ יִתבּרך כּביכוֹל, כּי אַף על פּי שׁנּדמה להאָדם שׁהשּׁם יִתבּרך אינוֹ רוֹצה לקרבוֹ מחמת שׁקּלקל הרבּה וגם עכשׁו אינוֹ מתנהג כּראוּי כּרצוֹנוֹ יִתבּרך*
*אַף על פּי כן צריך האָדם לחזּק עצמוֹ בּיוֹתר וּלהשׁתּטּח עצמוֹ לפניו ולפרשׂ כּפּיו אליו יִתבּרך שׁיּרחם עליו ויקרבהוּ לעבוֹדתוֹ*
*כּי אַף על פּי כן אני רוֹצה להיוֹת יִשׂראלי נמצא שׁרוֹצה לנצּח את השּׁם יִתבּרך כּביכוֹל והשּׁם יִתבּרך ישׁ לוֹ שׂמחה מזּה שׁמּנצּחין אוֹתוֹ כּביכוֹל

נקודה למחשבה:
זה לא באמת משנה כמה אתה חושב שקילקלת,
זה לא באמת משנה כמה אתה חושב שנפלת…
חשוב ביותר שנשארת מאמין – ברחמים העצומים שיש עליך!

אתה בן מלך אהוב, וגם אם יקח שנים…
רוצים שתצליח לשוב בתשובה… ואם תבצע זאת מאהבה – הרי זה רווח כפול!

העצה:
אנו מכירים בטבע שגורי חיות טורפות מתאמנות ע"י "מריבות" בין הגורים.

כל ויכוח עלול להדרדר לקרע בין האנשים, אך בכל פעם שגישרת – הרווחת סביבה נעימה!
בכל פעם שהבחנת בויכוח הקרב שהצלחת להסיט את השיחה למקום אחר – זה מראה שאתה מלומד ומומחה … לשלום!

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »