שיחות הר"ן אות עב

כּבר מבאָר שׁאין להשׁגּיח כּלל על פּניּוֹת וּמחשׁבוֹת זרוֹת וּבלבּוּלים שׁבּתּפלּה רק לעשׂוֹת את שׁלּוֹ לילך בּתפלּתוֹ כּסדר ולא ישׁגּיח על שׁוּם בּלבּוּל וּמחשׁבה זרה כּלל רק הוּא יעשׂה את שׁלּוֹ ולא יחזיר פּניו להבּיט על אלּוּ המּחשׁבוֹת כּלל

נקודה למחשבה:
אין שלמות בעולם – אלא שיפור מתמיד!
אשריך המודע למידותיך אותן תרצה לשפר.

דע שיודעים למעלה שאינך מושלם ולכן חסוך מעצמך את המאמץ להוכיח את שלמותך,
אבל רוצה אתה לדעת כמה גדול אתה – תחשוב על השמחה שהרגשת בפעמים שזכית לעשות טוב בעולם!
כי זו דרישת שלום מנשמתך הטהורה!

העצה:
האהבה והביקורת אינן מנוגדות
אך עלולות להשפיע אחת על השניה בצורה לא רצויה.

אשריך הרואה את הטוב שבמעשי יקיריך!
אשריך גדול שדוחה אתה לתת "הצעות לשיפור" ליקירך ודוגל בחיזוק פועלם הטוב.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »