שיחות הר"ן אות ע

כּי כּשׁאחד מיּשׂראל רוֹצה לדבּר עם השּׁם יִתבּרך לפרשׁ שׂיחתוֹ לפניו יִתבּרך אזי השּׁם יִתבּרך משׁליך כּל עניניו וכל הגּזרוֹת שׁרוֹצה לגזר חס ושׁלוֹם וכל העסקים שׁלּוֹ שׁהוּא יִתבּרך עוֹסק בּהם כּביכוֹל והוּא משׁליך הכּל וּפוֹנה עצמוֹ רק לזה האישׁ שׁרוֹצה לדבּר עמּוֹ וּלפרשׂ שׂיחתוֹ לפניו לבקּשׁ מאתּוֹ שׁיּעזרהוּ להתקרב אליו יִתבּרך

נקודה למחשבה:
פעמים רבות אמרנו שכל מילה טובה שתוציא מהפה שלך יקרה היא עד אין סוף,
אבל תדע שבקשה לתוספת קדושה יקרה עוד יותר!!!

ואם תרצה להמתיק דינים מעליך תוכל לבקש טובה לעצמך

ואם ביקשת בעבר להמתיק דין מעל חברך,
זכור שכל המתפלל על חברו וזקוק לאותו הדבר נענה תחילה!!!

העצה:
כולנו אוהבים לשמוע שיש לנו מקום בעולם בו מקשיבים לנו, כולנו אוהבים לעזור למי שפונה אלינו.

אבל גדולה מעלתך אם בכל פעם שידעו לפנות אליך לעזרה… ואם הצלחת לעזור להם אשריך ממש! כי שליח נפלא היית!

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »