שיחות הר"ן אות קפה

ואָמר רבּנוּ זכרוֹנוֹ לברכה, שׁהוּא יוֹדע כּל שׁרשׁי נשׁמוֹת יִשׂרא-ל וּמתּחלּה אָמר שׁיּוֹדע אוֹתם מתּוֹרה שׁבּכתב ועדיִן אינוֹ יוֹדע אוֹתם מתּוֹרה שׁבּעל פּה אַחר איזה זמן אָמר שׁכּבר זכה לידע את שׁרשׁי הנּשׁמוֹת יִשׂרא-ל גּם מתּוֹרה שׁבּעל פּה והי-ה יוֹדע לתת תּקּוּנים לכל אחד ואחד כּפי שׁרשׁ נשׁמתוֹ וכל הדּברים שׁצּוּה לא הי-ה עניני סוֹדוֹת לכוּן כּוּנוֹת ויִחוּדים רק כּל ההנהגוֹת שׁצּוּה למקרביו היוּ עניני עבדּוֹת

נקודה למחשבה:
האחרים לא באמת טובים מאיתנו או גרועים מאיתנו!בכל יהודי יש נקודה בחינת משיח, בכל אחד יש תיקון אחר, רק כולנו יחד נשלים פאזל לשלם של משיח.
אין אחד בעולם עם אותו אתגר במדויק כשלך ואין אפשרות לאף אחד אחר לתקן את הנקודה שלך.

אז אנא אח יקר אל תשווה את עצמך לאחיך שכן זה לא פייר לך ולא לחברך

העצה:
הנטיה בעת צרה להתכנס לתוך עצמך … אבל אז אתה דוחה עזרה מבחוץ, נסה פעם אחת להינות מהעזרה שמציע חבר נפלא שעומד לידך וחס על פניך העצובות. ותזכה אתה בעזרה וחברך בחיוך של הערכה ושמחה

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »