שמות פרק יג, א

וידבר יהוה, אל-משה לאמור. קדש לי כל-בכור פטר כל-רחם, בבני ישראל

נקודה למחשבה:

המדבר ה' רק אל משה ולא אל כל ישראל?
למה נאמר רק לבכור ולא לכל הילדים?

הכל רחמנות עצומה, צדיקי הדור יכולים להוריד תורות גבוהות לפרשנות שגם אנו נבין אותם! ברור שדברי אלוקים הם לכל ישראל אבל כל משפחה יש לה סטנדרטים מעט שונים ורק הגדולים יכולים לדבר באופן שכול המשפחות יבינו שיש עליהם:
רחמנות, אהבה והשגחה פרטית לטובה!

ולמה בכורות? הבכור הוא פורץ הדרך בקרב הילדים, ממנו מעתיקים ולומדים שאר הילדים בין אם מבינים ובין אם פחות.
כך אם הבכור מבין ושמח במקומו… סיכוי טוב שגם שאר ילדי הבית יבינו שהכל לטובה.

העצה:
חשוב הוא לא רק מה אומרים אלא גם איך אומרים, המשפט הראשון שאתה פותח קובע האם השומע יקשיב או יסנן את דבריך.

אם אתה רוצה להעביר מסר מסויים, דבר בעוצמה, במילים ובדימויים הרלוונטים לשומע! ודע שהם לאו דווקא כמו שלך.

אז אם אתה רואה את יקיריך שמחים לקראתך – סימן שהם מבינים כמה אתה איתם… ואם לא… דע שיש בך עוד טוב להציע לעולם.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »