תהילים פרק יט, ח

תורת יהוה תמימה משיבת נפש

נקודה למחשבה:
כמה פעמים באים אלינו עם דינים כמה חמור וכמה נורא וכמה זהו… סוף פסוק, אין סיכוי! האמנם?
אין ספק שהטוב ביותר הוא לקיים את המצוות לפי הכתוב, לא להתרגז, לא לשקר, לא להתגאות, לא… וכו'. אם אתה מצליח אשריך מה טוב חלקך, אך רובנו יש לפחות משהו אחד אשר לא בכוחנו… ואז מה? יש תשובה אח יקר.

התורה שלנו היא כמו ספר הוראות יצרן למען חייך יהיו הנפלאים ביותר, ואכן אשרי ההולך בדרך זו… אבל כאשר נפלנו… הבה נתחבר חזרה למקור: תורת השם משיבת נפש! יש בה הכוח גם להחזיר אותנו לדרך:
תאמין בהשגחה, תאמין ברחמנות, תאמין שמגיע לך כל זאת… כי אתה בן מלך אמיתי!

העצה:
האמן בטוב שבשני, ראה את הנפלא שבמעשיו ופרגן לו על פועלו, כי התמימים שבדרך מחוללים את הפלא שבשיבת הנפש לשמחה… וכוח זה טמון גם בך!

חזק את עצמך ואת הסובבים אותך שאתה אותם אוהב, וסומך עליהם ותראה שגם אם צעד קטם עכשיו מבצעים. בסוף מגלים את המרחק הנפלא שעברנו יחדיו לאחר שנים.

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »