תהילים פרק לג

אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ

נקודה למחשבה:
למה נאמר אוהב צדקה ליד המילה ומשפט? ומה הקשר של מלאה הארץ?

כל המעשים קורים באישורו ואין מקום להתחבא, אבל לא ממקום של רוע ו"חיפוש אחריך" אלא אוהבים אותך כל כך שרוצים לתפוס כל צדקה שקיימת… כי ככה במשפט אפשר יהיה להצדיקך!

העצה:
אם מאה איש זרים יאמרו לך רע, וחבר אמין אחד יאמר טוב, מה תחשוב? מי יתן ותחליט שטוב הוא.

אל תתבלבל מהכמות, אלא חפש את הצדק והאמת, כי זכור על כל מקרה, בנקל אפשר להמציא 1000 שקרים, אבל אמת תהיה תמיד אחת בלבד! ככה שרוב לא תמיד בטוח

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »