תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד א

מאי דכתיב (תהלים סט, יד) ואני תפלתי לך ה' עת רצון אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין*

*רש"י: עת רצון – אלמא יש שעה שהיא של רצון

נקודה למחשבה:
מה יקרה מחר… נשאיר למחר.
מה נעשה עכשיו? זו שאלה לעניין!
ואם רצונך ומבוקשך להיטיב דרכך אשריך!

כי בורא עולם אוהב אותך ואת תפילתך…
ומחכה ומצפה לשעה (לזמן) אחד בו
הלב והפה ידברו יחד טובה!

העצה:
לכל דבר יש זמן מתאים
וזמן בו המחקר רק יביא לבלגן.

זה טוב לדבר ולשאול בעניינו של האחר
ובפרט אם רצונך להשפיע עליו אהבה ושמחה.

הפוסט הבא  »