תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד א

אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים

נקודה למחשבה:
בעולם שלנו משלמים לפי התוצאה שרואים בעין, תמי בורא עולם משלם לפי הרצון שבלב!
אז הפסק לנסות ולהדמות לצדיק נהג כמה שיותר כיהודי. יום
בחוץ… אבל גם בבית כמו גם בחוץ. לך ופשוטה ותהיה אתה הטוב ביותר.

העצה:
הנטיה בעת צרה להתכנס לתוך עצמך … אבל אז אתה דוחה עזרה מבחוץ, נסה פעם אחת להינות מהעזרה שמציע חבר נפלא שעומד לידך וחס על פניך העצובות. ותזכה אתה בעזרה וחברך בחיוך של הערכה ושמחה