תלמוד בבלי מסכת יומא דף לח עמוד ב

"בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך, אין אדם נוגע במוכן לחברו ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה"

נקודה למחשבה:
רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום.
כמה פעמים חשבנו וניסינו להגדיל את פרנסתנו תוך השקעת משאבים רבים, אך דע לך אם היית מכוון לעסוק בקדושה או במעשים טובים…גם היית מרוויח את אותו הסכום…שכן את שנגזר בראש השנה – תקבל.

אז התבונן אילו מצוות מזמנים לך, ולהשתדל לעשות עוד טוב בעולם ועסוק בפרנסה במידה, ואז תרוויח פעמיים

העצה:
הפנים שלנו הן המראה של המציאות שלנו, נלך מחייכים והאנשים שנפגוש יחייכו אלינו, נלך עצובים ונראה את הפנים המתחמקות או העצובות יחד איתנו.

לכן נסה פעם ביום רגע לפני שאתה פוגש את חברך לספר לעצמך בדיחה קטנה בלב כך שיהיה חיוך על פניך במפגש… ובפעם הבאה תעשה זאת מול חבר אחר.
ותראה איך לאט לאט יותר ויותר מגיעים אליך מחייכים! יום נפלא ושמח אח יקר!