תלמוד בבלי מסכת יומא דף לט, עמוד א

תנו רבנן (ויקרא יא, מד) והתקדשתם והייתם קדושים אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה מלמטה מקדשין אותו מלמעלה בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא

נקודה למחשבה:
הרוכב על אופניו יודע, שבוא מסובב מעט פעמים את הפדלים וגלגלי האופניים נוסעים רבות.

המתניע את האוטו לא מייצר זרם רב אלא קשר דרכו מגיע הכוח הנדרש.

וגם אתה אח יקר – ראוי כבר עתה לכל טוב סלה, ומה שמבקשים ממך הוא צעד קטן בלבד… והיתר יבוא באהבה!

העצה:
לפעמים אנו שוברים מתנה גדולה במילה מיותרת, גורמים לשני להתחרט במעשה טפשי שאח"כ נתחרט עליו.

אבל אפשר לתקן הכל … אם נתחיל מההתחלה – והתחלה נפלאה היא: להביע את הרגשתך.

הפוסט הבא  »