תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד א

פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו

נקודה למחשבה:
אין לימודו של האחד דומה לשל חברו, לא דרכו לא קצב התקדמותו ולא אופן לימודו, אבל בכל מקרה בטוח שלימוד הטוב יצעיד אותך קדימה במידות הטובות.

ראה את עוצם גודל הלימוד, לא דיברו על כך תהיה גאון גדול, שקדן עצום אלא בעל רצון ללמוד, תנסה ללמוד לפי יכולתך…

ואתם צדיקים המנויים לקבלת חיזוקים בכל יום קוראים כמה שבכוחכם גם דרככם מובטחת… העיקר… תאמין בשינוי שמתרחש (גם אם אינו נראה) תאמין שבכל מה שאתה קורא יש רמז לשיעור הטוב הבא שלי.

העצה:
אומרים: אמור לי מי חברך ואדע מי אתה, ונוסיף ונאמר: אמור לי מה רצונך ללמוד ואומר לך את נפלאותיך.

כי המתעסק עם טוב בטוח שגם בו יש ניצוץ של טוב, מי שרוצה/מבקש/מחפש להיטיב בטוח. אז כן אח יקר אתה המנוי על עצות טובות… בך אני מתפאר.