תלמוד בבלי, מסכת פסחים דף קיג, עמוד א

אמר רבי יוחנן שלשה מנוחלי העולם הבא אלו הן:
הדר בארץ ישראל
והמגדל בניו לתלמוד תורה
והמבדיל על היין במוצאי שבתות

נקודה למחשבה:
אם אתן לך 4000 ₪ תשמח? ברור!
אז למה מתי שנותנים לנו 5000 ₪ ולוקחים 1000 ₪ אנו עצובים?
בגלל הרגשת "מגיע לי יותר".

ארץ ישראל שקולה כנגד הכל!
אתה גר בה? זהו, אתה בן העולם הבא!
אז למה לחפש סיבות להיות עצוב? למה שוב ולדוש מה ניסית לעשות טוב ולא הצלחת?

אשריך אם מכאן פשוט תשמח על היותך גר בארץ ישראל
ובפשטות תקיים תורה/תפילה/מעשה טוב הנקרה בדרכך!
ואתה יכול להתחיל עתה … לעשות הבדלה!

העצה:
אהוב ליבי היכן הוא? כאן ממש לידך!

חפש את הזכות באהובך – ותהיה מאושר שבאדם!
התבונן על תחומי ההתעניינות שלו – ותראה כמה הוא חכם! וכן הלאה….

ועכשיו בוא נראה אותך מצליח לעשות זאת עם אהובך מספר אחד … עם עצמך!